Allview

Erasmus campus VTI Waregem

 

ALLVIEW

The new EU platform of Centres of Vocational Excellence in Wood and Furniture

VTI Waregem doet mee aan nieuw Europees Erasmus+ project


Naast de reeds gekende buitenlandse stages is dit schooljaar het VTI Waregem ook partner geworden in een nieuw Europees Erasmus+ project “ALLVIEW” in samenwerking met centra voor beroepsopleiding in de hout- en meubelindustrie.

In dit project zitten 22 partners uit 8 verschillende landen.

Voor het eerst zijn er Belgische partners betrokken in een soortgelijk pilootproject: sectororganisatie Woodwize, VDAB, Europese netwerkorganisaties gevestigd in Brussel (Eurada en Innovawood), en VTI Waregem.

De andere deelnemende landen zijn Spanje, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en Slovenië.

Het project ALLVIEW heeft een duurtijd van 4 jaar en heeft als doel:

  • Een digitaal raamwerk ontwikkelen om toekomstige vaardigheidsbehoeften te voorspellen en om loopbaanplanning voor te stellen

  • Innovatieve studie rond industrie 4.0, circulaire economie, ambient assisted living en maatschappelijk ondernemen

  • Nieuwe tools en lesmethodes ontwikkelen met behulp van augmented reality en virtual reality en 3D-printing  

  • Mobiliteitsacties (stages) voor studenten en leerkrachten via een Europees platform

  • Een blauwdruk maken voor training en opleiding in de hout- en meubelsector

  • Kwaliteitsborging volgens EQAVET en de geldende industrienormen

De doelgroepen voor dit nieuwe projec zijnt:

  • Studenten uit technisch en beroepsonderwijs

  • Studenten in graduaatsopleiding of professionele bachelor

  • Managers, kaderleden en medewerkers van ondernemingen in de hout- en meubelindustrie in Europa

  • Werknemers en werkzoekenden

De rol van VTI Waregem in dit project is voornamelijk de studie en het ontwikkelen van nieuwe lesmethodes met behulp van augmented reality en virtual reality en 3D-printing, en het coördineren van alle buitenlandse stages voor studenten en leerkrachten die tijdens het 3de en 4de jaar zullen doorgaan.

 

Virtual (VR) en augmented (AR) reality in campus VTI


Op onze campus vinden virtual (VR) en augmented (AR) reality de weg naar de klasvloer. Dankzij het pionierswerk van ons team en de verschillende samenwerkingen in Vlaanderen en Europa zetten we een nieuwe stap naar het onderwijs van morgen.

De tools zijn niet de vervanger van de leerkracht maar vormen voor de leerkracht wel een waardevolle aanvulling voor uitdagende en inspirerende lessen. Echt iets voor onze makers en bedenkers.