Studiegelegenheid campus VTI

Studiegelegenheid campus VTI

 

STUDIEGELEGENHEID - CAMPUS VTI

Om alles wat geleerd wordt in de werkplaatsen, labo’s en klaslokalen te verwerken moet er heel wat gestudeerd worden. In hun leerproces evolueren de leerlingen van een vaste studiegewoonte naar een efficiënte studiemethode. Wie efficiënt leert, plukt daarvan de vruchten. Levenslang. Studeren kan thuis, maar ook op school.

Een overzicht van het studieaanbod op school:

Voor het eerste jaar:


 • Huiswerkklas voor 1A op ma, di en do van 15u55 tot 16u45

In de huiswerkklas ondersteunt de leercoach aanwezig de leerlingen bij het maken van taken en opdrachten. De leerlingen kunnen uitleg vragen.

 • Studie voor 1A op ma, di en do van 17u00 tot 18u00

In de studie werken de leerlingen zelfstandig. Ze zijn er onder toezicht van de opvoeder.

 • Leerondersteuning voor 1A op ma, di en do van 15u55 tot 16u45

De leerlingen van 1A die problemen hebben met orde en organisatie, leren leren, talen… remediëren in kleine groepjes samen met de leerbegeleider. De leerlingen worden naar de leerondersteuning verwezen door hun leraren, klassenraad, leerlingenoverleg… . De leerondersteuning is een aanbod. Ouders zullen steeds op de hoogte gebracht worden als hun zoon/dochter daar verwacht wordt.

 • Opmerking

Leerlingen die op vrijdag bijvoorbeeld tot 17u00 moeten wachten op een bus kunnen op vrijdag van 15u55 tot 16u45 op school studeren of taken maken in de studiezaal V004.

Voor het tweede jaar:


 • Klasuur

De titularis zet in op activiteiten die ofwel het leren leren of het samenleven (sociale vaardigheden) aanscherpen.

 • Studieuur

Voor alle klassen van 2TSO is er een uur studie ingeroosterd in het lessenrooster. De leerlingen studeren er onder toezicht.

 • Avondstudie op ma, di en do van 17u00 tot 18u00.

In de studie werken de leerlingen zelfstandig. Ze zijn er onder toezicht van de opvoeder.

Voor de tweede & derde graad


 •  Avondstudie op ma, di en do van 17u00 tot 18u00.

 

Voor alle leerlingen


 • Middagstudie op ma, di, do, vr van 12u30 tot 13u00 in de studiezaal A104

Leerlingen zijn vrij om over de middag te studeren of een taak te maken in de middagstudie. Leerlingen die een kleine taak niet maakten, kunnen door hun leraar verplicht worden om die taak te maken tijdens de middagstudie.

 • Studie op woensdag van 12u30 tot 14u00.

De leerlingen studeren onder toezicht van de opvoeder.

 • Inhaalstudie op woensdag van 12u30 tot 14u00.

Leerlingen die omwille van een afwezigheid een GO (Grote Opdracht, een toets…) niet konden maken, kunnen die soms “tussendoor” inhalen. Soms is het niet opportuun om dat “tussendoor” te doen. Die leerlingen zullen hun GO kunnen inhalen in de inhaalstudie op woensdag van 12u30 tot 14u. Ook leerlingen die hardnekkig zijn in het niet maken van taken, kunnen door de leraar verplicht worden om hun taken daar te gaan maken. De inhaalstudie start de derde woensdag van september. Indien uw zoon/dochter daar verwacht wordt, dan zal de betrokken leraar de ouders daarvan op de hoogte brengen.

 • Leerondersteuning op woensdag van 12u30 tot 14u30.

De leerondersteuning is een aanbod. Ouders zullen steeds op de hoogte gebracht worden als hun zoon/dochter daar verwacht wordt.