Directieteam campus VTI

Helpende handen CLB

 

DIRECTIETEAM - CAMPUS VTI

Directie campus VTIHet dagelijks beleid van VTI en VTI 2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt.

Daarnaast is maandelijks een campusoverleg met de collega’s van VIBSO (het buitengewoon onderwijs) en CVO Miras (het volwassenonderwijs)

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Rik Desmet, Joachim Archie, Natalie Coopman en Luc Dekiere.

Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen.

Een permanente kwaliteitszorg is voor het team onontbeerlijk voor het bieden van goed onderwijs. Daarom formuleert het team elk jaar een aantal directiedoelstellingen

 

 

Directiedoelstellingen Campus VTI-VIBSO 2022-2023


DOELSTELLING 1

Participatie in vernieuwde structuur Sint-Paulusschool (BL1 , BL2)

In de vernieuwde structuur van de Sint-Paulusschool wordt het unit-management verlaten en steeds verder gestreefd naar een meer gemeenschappelijke en gedragen visie en strategie over de campussen heen. Daarvoor wordt gewerkt met stuurgroepen en beleidscellen. In beide organen participeren directieleden van de verschillende campussen.

Vanuit onze campus willen we actief deelnemen aan de verschillende overlegorganen én een vlotte doorstroom van de informatie vanuit de verschillende overlegorganen naar onze campus bewerkstelligen.

DOELSTELLING 2

Infrastructureel en investeringen:(BL10)

De bestaande infrastructuur wordt permanent gerenoveerd en vernieuwd. Ook dit blijven we hierin verder investeren. Hierbij ronden we lopende dossiers af en wordt een nieuw duurzaam dossier opgestart.

DOELSTELLING 3

Verdere uitrol en digisprong voor alle leerlingen. (R3, R5, BL4, BL11)

De Digisprong zorgt voor een ingrijpende verandering in de werking van de school en het IT-beleid. In een sneltempo werden de financiële en technische modaliteiten vastgelegd. Op pedagogisch vlak werden diverse vormingen georganiseerd. We willen dit jaar verder een zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van onze huidige aanpak en realisatie.

DOELSTELLING 4

Implementatie van de onderwijsvernieuwing in de kwalificatiefase, de 2e en 3de graad (D1-D4, R3, R4, BL7)

  1. Organisatie van de 3e graad en kwalificatiefase
  2. Voorbereiding nieuwe leerplannen, nieuwe lessentabel (vakstructuur)
  3. Aanpassing lessentabek 2e graad (na arrest van RVS)
  4. Vorming leerkrachten derde graad
  • a. Algemene introductie
  • b. Vakspecifieke vorming

 

Directiedoelstellingen Campus VTI 2022-2023


DOELSTELLING 1 BL7, BL1, BL5, BL6, R3

Introductie leercurve: In een sterk veranderende wereld botst een klassieke (klassikale) en lineaire vorm van leren op zijn limieten. Zeker als STEM-campus worden we uitgedaagd om aanschouwelijk en ervaringsgericht te leren mét behoud van de goede onderwijskwaliteit en met voldoende cognitieve uitdagingen voor alle leerlingen. Leerlingen moet geactiveerd worden en hun eigen leerproces in handen kunnen nemen.

Dit (strategsich) doel vraagt een gefaseerde realisatie want gaat in tegen een klassieke aanpak. Dit schooljaar zullen we vooral inzetten op sensibilisering en vorming. In de volgende fases willen we modellen ontwikkelen en ontwerpen. Hierbij willen we try-outen (prototypen). In een derde fase willen we strucutureel organiseren en implementeren.

DOELSTELLING 2 VTI 2 BL8, BL9

Verder uitwerken van een evaluatie en functioneringsbeleid. Na gewijzigde regelgeving is aanvangsbegeleiding een recht en een plicht voor de startende leerkracht.

De verplichte functioneringsgesprekken worden vervangen door een schooleigen functionerings- en evaluatiebeleid.