Visie pastoraal

Visie pastoraal - Capus VTI Waregem

 

In verbondenheid sterker worden


Wie je ook bent, van waar je ook komt; je bent welkom op onze school. Voor ons ben je heel bijzonder, waardevol en uniek en daarom willen we jou hier zien groeien in een sfeer van verbondenheid. De jaren dat je hier bij ons op school bent, zijn belangrijk voor je verdere leven. Je kan hier immers oefenen in dat leven en we willen je daarvoor vormen en daarin begeleiden. We zullen je steunen in de opbouw van je persoonlijkheid. Soms gaat dit vanzelf, maar op andere momenten heb je iemand nodig die naar je luistert en je verder op weg zet. Zo iemand willen we voor jou zijn.

samen sterk - campus vti

Je zult worden uitgedaagd om in een goede geest samen te werken met je klasgenoten. Maar niet alleen jij, als individu, verdient onze aandacht. Alle mensen, veraf of dichtbij, verdienen die. Daarom organiseren we heel wat acties die ons bewust maken dat we beter samenleven als we elkaar steunen. Je hebt gekozen voor een technische school. Daardoor krijg je de uitgelezen kans om te werken en ervaring op te doen in een omgeving waar materiaal belangrijk is. Wij zullen jou wijzen op het belang om niet alleen respect te hebben voor mensen, maar ook voor die materie.

We leven op een kwetsbare planeet. We beseffen hoe noodzakelijk de zorg voor het milieu is. Het spreekt voor zich dat we meedoen aan initiatieven, klein en groot, die zorgen voor duurzaamheid van onze leefomgeving.

Af en toe maken we het op school stil, bijvoorbeeld bij het begin van de dag of tijdens een viering. Wij zijn ervan overtuigd dat die stilte rust brengt in ook jouw drukke leven. Gelovigen weten maar al te goed hoe stilte en gebed je dichter bij God kan brengen en dus bij jezelf.

De verbondenheid met onszelf, de medemens, de materie en de natuur beleven wij vanuit onze christelijke traditie. De persoon van Jezus Christus is onze inspiratie. Zonder het geloof in God en het geloof in de zinvolheid van de christelijke waarden, zou deze school een heel andere school, een armere school zijn. Maar ook jij, als anders- of niet gelovige, mag spreken over je geloof of wat je bezig houdt. We zullen jou daartoe ook aanzetten. We zullen aandachtig naar jouw verhaal luisteren en je steunen in je zoektocht naar een zinvol leven. Een verhaal dat recht uit het hart komt, kan voor ieder van ons een verrijking zijn en een bouwsteun voor een zinvol leven.

De zorg die we aanbieden vraagt een ernstige verantwoordelijkheid van iedereen. Meestal is verantwoordelijkheid opnemen vanzelfsprekend, maar soms zullen we het van jou echt eisen. Als je die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende opneemt, zullen we je gedrag bevragen. We zullen dit doen met één doel; je bewust maken dat we voortdurend samen moeten werken aan een gemeenschap waar iedereen zich als mens gewaardeerd voelt. Als we op deze school zo met elkaar durven dialogeren, zal iedereen ervaren hoe goed verbondenheid aanvoelt én hoe sterker je daar van wordt.